Bước 1: Truy cập http://e.hanu.vn, tại mục "Đăng nhập bằng email của bạn",
bấm nút @hanu.edu.vn / @S.hanu.edu.vn, và sử dụng email Trường cấp.
 

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn môn / cuộc thi.


Bước 3: Bấm nút "Tiếp tục" để vào trang chủ của môn / cuộc thi.


Trang chủ nội dung môn / cuộc thi.


Bước 4: Xuống mục: Làm bài / Thi trực tuyến.Bước 5: Bấm chọn nội dung môn / đợt thi tương ứng để vào làm bài / vào thi.